Εργαστείτε μαζί μας

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας ώστε να γίνετε μέλος της οικογένειάς μας. Εδώ μπορείτε να ενημερώνεστε για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας.

Δήμος Αχαρνών

Πλήρης απασχόληση

Εργάτες παραγωγής

Η Intertrade Hellas ABEE(SOFTEX) η μεγαλύτερη χαρτοβιομηχανία στην Ελλάδα αναζητά Εργάτες παραγωγής πλήρους απασχόλησης για τη στελέχωση του τμήματος Παραγωγής στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στην ευρύτερη περιοχή των Αχαρνών.

Απαραίτητα Προσόντα

 • Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε Βιομηχανία
 • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες
 • Υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα

Η εταιρεία προσφέρει πλήρη απασχόληση σε ένα περιβάλλον με πολλές δυνατότητες εξέλιξης.

Πλήρης απασχόληση

Υπεύθυνος αποθήκης

Η Εταιρεία INTERTRADE HELLAS ΑΕΒΕ, η μεγαλύτερη χαρτοβιομηχανία στην Ελλάδα αναζητά Υπεύθυνο Αποθήκης για τις εγκαταστάσεις της στις Αχαρνές

Θα είσαι υπεύθυνος/η για:

 • Όλο το φάσμα λειτουργιών της αποθήκης A και Β Υλών, τελικών προϊόντων Εργοστασίου Παραγωγής Χάρτου
 • Την παραλαβή προϊόντων, την αποθήκευση και την διακίνηση και μεταφορά των εμπορευμάτων προς τα Εργοστάσια της Εταιρίας καθώς και σε πελάτες
 • Την ενημέρωση και παρακολούθηση  όλων των κινήσεων των αποθηκών στο ERP και στα συστήματα παρακολούθηση της εταιρίας
 • Την καθημερινή επικοινωνία με τα τμήματα Προγραμματισμού, Παραγωγής, Λογιστηρίου  για την απρόσκοπτη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας 

Τι πρέπει να διαθέτεις

 • Εμπειρία σε θέση υπεύθυνου αποθήκης 3-5 ετών
 • Δυναμικότητα, υπευθυνότητα, ανεπτυγμένη ικανότητα οργάνωσης και επικοινωνίας
 • Γνώσεις χειρισμού Η/Υ, εμπειρία σε χρήση ERP
 • Απόφοιτος Ανώτατου ιδρύματος σε Διοίκηση Επιχειρήσεων, Logistics ή Οικονομικής κατεύθυνσης
 • Επιθυμητή καλή γνώση Αγγλικών
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες υποψήφιους)

Τι σου προσφέρουμε

 • Αξιοκρατικό περιβάλλον εργασίας
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Άριστες προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης σε σύντομο χρονικό διάστημα
 • Συστηματική και ευρύτατη εκπαίδευση
Πλήρης απασχόληση

Χειριστές μεταποιητικών μηχανημάτων

Η Intertrade Hellas ABEE η μεγαλύτερη χαρτοβιομηχανία στην Ελλάδα αναζητά για τις εγκαταστάσεις της στα Οινόφυτα και τις Αχαρνές
Χειριστές Μεταποιητικών Μηχανών

Για εργασία πλήρους απασχόλησης σε βάρδιες με
Aπολυτήριο γυμνασίου


Επιθυμητή η βιομηχανική εμπειρία.


Η εταιρία προσφέρει πλήρη απασχόληση σε ένα δυναμικό και ευχάριστο
περιβάλλον εργασίας με πολλές δυνατότητες εξέλιξης.

Πλήρης απασχόληση

Χειριστής Ανυψωτικού Μηχανήματος

Η εταιρία INTERTRADE HELLAS ABEE, η μεγαλύτερη χαρτοβιομηχανία στην Ελλάδα, αναζητά για τo τμήμα Logistics στις Αχαρνές Αττικής Χειριστή Ανυψωτικού Μηχανήματος για εργασία πλήρους απασχόλησης στο τμήμα Logistics της εταιρείας.

Η εταιρία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και εργασία πλήρους απασχόλησης σε ένα δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον με πολλές δυνατότητες εξέλιξης.

Καθήκοντα

 • Xειρισμός ανυψωτικού μηχανήματος (κλαρκ)
 • Εκτέλεση παραγγελιών - φορτώσεων βάσει πλάνου δρομολόγησης
 • Παραλαβή- φόρτωση και εκφόρτωση εμπορευμάτων
 • Τοποθέτηση εμπορευμάτων στον αντίστοιχο χώρο για αποθήκευση
 • Τήρηση κανόνων ασφαλείας

Απαραίτητα Προσόντα

 • Απόφοιτος Λυκείου
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση θα συνεκτιμηθεί.

Θα εξεταστούν όλα τα βιογραφικά σημειώματα με απόλυτη εχεμύθεια και θα απαντηθούν οι υποψηφιότητες που πληρούν τα παραπάνω κριτήρια.

Πλήρης απασχόληση

Βοηθός χειριστής Ανυψωτικού Μηχανήματος

Η εταιρία INTERTRADE HELLAS ABEE, η μεγαλύτερη χαρτοβιομηχανία στην Ελλάδα, αναζητά για τo τμήμα Logistics στις Αχαρνές Αττικής Βοηθό Χειριστή Ανυψωτικού Μηχανήματος για εργασία πλήρους απασχόλησης στο τμήμα Logistics της εταιρείας.

Η εταιρία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και εργασία πλήρους απασχόλησης σε ένα δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον με πολλές δυνατότητες εξέλιξης.

Καθήκοντα

 • Xειρισμός ανυψωτικού μηχανήματος (κλαρκ)
 • Εκτέλεση παραγγελιών - φορτώσεων βάσει πλάνου δρομολόγησης
 • Παραλαβή- φόρτωση και εκφόρτωση εμπορευμάτων
 • Τοποθέτηση εμπορευμάτων στον αντίστοιχο χώρο για αποθήκευση
 • Τήρηση κανόνων ασφαλείας

Απαραίτητα Προσόντα

 • Απόφοιτος Λυκείου
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση θα συνεκτιμηθεί.

Θα εξεταστούν όλα τα βιογραφικά σημειώματα με απόλυτη εχεμύθεια και θα απαντηθούν οι υποψηφιότητες που πληρούν τα παραπάνω κριτήρια.

Δήμος Τανάγρας - Οινόφυτα Βοιωτίας

Πλήρης απασχόληση

Ηλεκτρολόγοι βάρδιας

Η Intertrade Hellas ABEE(SOFTEX) η μεγαλύτερη χαρτοβιομηχανία στην Ελλάδα αναζητά Ηλεκτρολόγους Βάρδιας πλήρους απασχόλησης για τη στελέχωση του τμήματος Συντήρησης στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στην ευρύτερη περιοχή των Οινοφύτων.


Καθήκοντα θέσης :

 • Παρακολούθηση ομαλής και ασφαλούς λειτουργίας ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
 • Προληπτικός έλεγχος και συντήρηση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
 • Επισκευή ή αντικατάσταση ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων
 • Διερεύνηση – επίλυση προβλημάτων λειτουργίας γραμμών παραγωγής σε συνεργασία με τεχνικούς/χειριστές

Απαραίτητα Προσόντα

 • Απόφοιτος ΤΕΙ
 • Υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα
 • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες
 • Απαραίτητη η γνώση αυτοματισμού
 • Απαραίτητη η ανάγνωση ηλεκτρολογικού σχεδίου
 • Απαραίτητη 5ετής προϋπηρεσία σε βιομηχανία


Παροχές

 • Σύμβαση αορίστου χρόνου, μισθωτός
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Φιλικό και σταθερό περιβάλλον εργασίας

Η εταιρεία προσφέρει πλήρη απασχόληση σε ένα περιβάλλον με πολλές δυνατότητες εξέλιξης.

Πλήρης απασχόληση

Υπεύθυνος αποθήκης

Η Εταιρεία INTERTRADE HELLAS ΑΕΒΕ, η μεγαλύτερη χαρτοβιομηχανία στην Ελλάδα αναζητά Υπεύθυνο Αποθήκης για τις εγκαταστάσεις της στα Οινόφυτα

Θα είσαι υπεύθυνος/η για:

 • Όλο το φάσμα λειτουργιών της αποθήκης A και Β Υλών, τελικών προϊόντων Εργοστασίου Παραγωγής Χάρτου
 • Την παραλαβή προϊόντων, την αποθήκευση και την διακίνηση και μεταφορά των εμπορευμάτων προς τα Εργοστάσια της Εταιρίας καθώς και σε πελάτες
 • Την ενημέρωση και παρακολούθηση  όλων των κινήσεων των αποθηκών στο ERP και στα συστήματα παρακολούθηση της εταιρίας
 • Την καθημερινή επικοινωνία με τα τμήματα Προγραμματισμού, Παραγωγής, Λογιστηρίου  για την απρόσκοπτη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας 

Τι πρέπει να διαθέτεις

 • Εμπειρία σε θέση υπεύθυνου αποθήκης 3-5 ετών
 • Δυναμικότητα, υπευθυνότητα, ανεπτυγμένη ικανότητα οργάνωσης και επικοινωνίας
 • Γνώσεις χειρισμού Η/Υ, εμπειρία σε χρήση ERP
 • Απόφοιτος Ανώτατου ιδρύματος σε Διοίκηση Επιχειρήσεων, Logistics ή Οικονομικής κατεύθυνσης
 • Επιθυμητή καλή γνώση Αγγλικών
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες υποψήφιους)

Τι σου προσφέρουμε

 • Αξιοκρατικό περιβάλλον εργασίας
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Άριστες προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης σε σύντομο χρονικό διάστημα
 • Συστηματική και ευρύτατη εκπαίδευση
Πλήρης απασχόληση

Χειριστές μεταποιητικών μηχανημάτων

Η Intertrade Hellas ABEE η μεγαλύτερη χαρτοβιομηχανία στην Ελλάδα αναζητά για τις εγκαταστάσεις της στα Οινόφυτα και τις Αχαρνές
Χειριστές Μεταποιητικών Μηχανών

Για εργασία πλήρους απασχόλησης σε βάρδιες με
Aπολυτήριο γυμνασίου


Επιθυμητή η βιομηχανική εμπειρία.


Η εταιρία προσφέρει πλήρη απασχόληση σε ένα δυναμικό και ευχάριστο
περιβάλλον εργασίας με πολλές δυνατότητες εξέλιξης.