Εργαστείτε μαζί μας

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας ώστε να γίνετε μέλος της οικογένειάς μας. Εδώ μπορείτε να ενημερώνεστε για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας.

Δήμος Αχαρνών

Πλήρης απασχόληση

Χειριστή Ανυψωτικού και Βοηθό Χειριστή Ανυψωτικού

Η Intertrade Hellas ABEE(SOFTEX) η μεγαλύτερη χαρτοβιομηχανία στην Ελλάδα αναζητά Χειριστή Ανυψωτικού και Βοηθό Χειριστή Ανυψωτικού πλήρους απασχόλησης για τη στελέχωση του τμήματος Logistics στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στην ευρύτερη περιοχή των Αχαρνών.

Kαθήκοντα

 • Xειρισμός ανυψωτικού μηχανήματος (κλαρκ)
 • Εκτέλεση παραγγελιών - φορτώσεων βάσει πλάνου δρομολόγησης
 • Παραλαβή- φόρτωση και εκφόρτωση εμπορευμάτων
 • Τοποθέτηση εμπορευμάτων στον αντίστοιχο χώρο για αποθήκευση
 • Τήρηση κανόνων ασφαλείας

Απαραίτητα Προσόντα

 • Απόφοιτοi Λυκείου
 • Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε ανάλογες θέσεις

Παροχές

 • Σύμβαση αορίστου χρόνου, μισθωτοί
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Φιλικό και σταθερό περιβάλλον εργασίας

Η εταιρεία προσφέρει πλήρη απασχόληση σε ένα περιβάλλον με πολλές δυνατότητες εξέλιξης.

Πλήρης απασχόληση

Ηλεκτρολόγους / Ηλεκτρονικούς Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων

Η Intertrade Hellas ABEE(SOFTEX) η μεγαλύτερη χαρτοβιομηχανία στην Ελλάδα αναζητά Ηλεκτρολόγους / Ηλεκτρονικούς Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων πλήρους απασχόλησης για τη στελέχωση του τμήματος Συντήρησης στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στην ευρύτερη περιοχή των Αχαρνών.

Καθήκοντα θέσης :

 • Παρακολούθηση ομαλής και ασφαλούς λειτουργίας ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
 • Προληπτικός έλεγχος και συντήρηση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
 • Επισκευή ή αντικατάσταση ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων
 • Διερεύνηση – επίλυση προβλημάτων λειτουργίας γραμμών παραγωγής σε συνεργασία με τεχνικούς/χειριστές

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο ΤΕΙ
 • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες
 • Απαραίτητη η γνώση αυτοματισμού
 • Απαραίτητη η ανάγνωση ηλεκτρολογικού σχεδίου
 • Απαραίτητη η 5ετής προϋπηρεσία σε βιομηχανία
 • Υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα

Παροχές

 • Σύμβαση αορίστου χρόνου, μισθωτοί
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Φιλικό και σταθερό περιβάλλον εργασίας

Η εταιρεία προσφέρει πλήρη απασχόληση σε ένα περιβάλλον με πολλές δυνατότητες εξέλιξης.

Δήμος Τανάγρας - Οινόφυτα Βοιωτίας

Πλήρης απασχόληση

Ηλεκτρολόγους / Ηλεκτρονικούς Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων

Η Intertrade Hellas ABEE(SOFTEX) η μεγαλύτερη χαρτοβιομηχανία στην Ελλάδα αναζητά Ηλεκτρολόγους / Ηλεκτρονικούς Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων πλήρους απασχόλησης για τη στελέχωση του τμήματος Συντήρησης στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στην ευρύτερη περιοχή των Οινοφύτων.

Καθήκοντα θέσης :

 • Παρακολούθηση ομαλής και ασφαλούς λειτουργίας ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
 • Προληπτικός έλεγχος και συντήρηση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
 • Επισκευή ή αντικατάσταση ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων
 • Διερεύνηση – επίλυση προβλημάτων λειτουργίας γραμμών παραγωγής σε συνεργασία με τεχνικούς/χειριστές

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο ΤΕΙ
 • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες
 • Απαραίτητη η γνώση αυτοματισμού
 • Απαραίτητη η ανάγνωση ηλεκτρολογικού σχεδίου
 • Απαραίτητη η 5ετής προϋπηρεσία σε βιομηχανία
 • Υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα

Παροχές

 • Σύμβαση αορίστου χρόνου, μισθωτοί
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Φιλικό και σταθερό περιβάλλον εργασίας

Η εταιρεία προσφέρει πλήρη απασχόληση σε ένα περιβάλλον με πολλές δυνατότητες εξέλιξης.

Πλήρης απασχόληση

Συντηρητές – Μηχανοτεχνίτες

Η Intertrade Hellas ABEE(SOFTEX) η μεγαλύτερη χαρτοβιομηχανία στην Ελλάδα αναζητά Συντηρητές – Μηχανοτεχνίτες  πλήρους απασχόλησης για τη στελέχωση του τμήματος Συντήρησης στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στην ευρύτερη περιοχή των Οινοφύτων.

Καθήκοντα θέσης :

 • Επίβλεψη ορθής και ασφαλούς λειτουργίας μηχανολογικού εξοπλισμού
 • Προληπτικός έλεγχος και περιοδική συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού
 • Αποκατάσταση βλαβών, βελτιώσεις μηχανολογικού εξοπλισμού
 • Διερεύνηση – επίλυση προβλημάτων λειτουργίας του εξοπλισμού σε συνεργασία με τους χειριστές μηχανών

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο τεχνικής σχολής (ΟΑΕΔ, ΙΕΚ, ΕΠΑΛ, ΤΕΙ) μηχανολογικής κατεύθυνσης
 • Εργασία σε βάρδιες
 • Απαραίτητη η γνώση μηχανολογικού σχεδίου
 • Απαραίτητη 5ετής προϋπηρεσία σε βιομηχανία
 • Επιθυμητή βασική γνώση αγγλικών & Η/Υ
 • Υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα

Παροχές

 • Σύμβαση αορίστου χρόνου, μισθωτοί
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Φιλικό και σταθερό περιβάλλον εργασίας

Η εταιρεία προσφέρει πλήρη απασχόληση σε ένα περιβάλλον με πολλές δυνατότητες εξέλιξης.

Πλήρης απασχόληση

Χειριστές Μηχανών Παραγωγής

Η Intertrade Hellas ABEE η μεγαλύτερη χαρτοβιομηχανία στην Ελλάδα αναζητά για τις εγκαταστάσεις της στα Οινόφυτα και τις Αχαρνές
Χειριστές Μηχανών Παραγωγής .

Καθήκοντα θέσης :

 • Χειρισμός μηχανημάτων παραγωγής
 • Αποκατάσταση μικρών βλαβών των μηχανών στη βάρδια
 • Έλεγχος ασφαλούς λειτουργείας ηλεκτρολογικών & μηχανολογικών συστημάτων
 • Εκτέλεση μηχανολογικών επισκευών και βελτιώσεων σε συνεργασία με το προσωπικό της συντήρησης
 • Αναφορά στον εργοδηγό της παραγωγής

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο Λυκείου, ΕΠΑΛ, ΙΕΚ ή ΤΕΙ επιθυμητό
 • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες
 • Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε ανάλογες θέσεις
 • Υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα
 • Διάθεση για εργασία

Παροχές

 • Σύμβαση αορίστου χρόνου, μισθωτοί
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Φιλικό και σταθερό περιβάλλον εργασίας

Η εταιρεία προσφέρει πλήρη απασχόληση σε ένα περιβάλλον με πολλές δυνατότητες εξέλιξης.

Πλήρης απασχόληση

Ηλεκτρολόγους Βάρδιας

Η Intertrade Hellas ABEE(SOFTEX) η μεγαλύτερη χαρτοβιομηχανία στην Ελλάδα αναζητά Ηλεκτρολόγους Βάρδιας πλήρους απασχόλησης για τη στελέχωση του τμήματος Συντήρησης στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στην ευρύτερη περιοχή των Οινοφύτων.

Καθήκοντα θέσης :

 • Παρακολούθηση ομαλής και ασφαλούς λειτουργίας ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
 • Προληπτικός έλεγχος και συντήρηση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
 • Επισκευή ή αντικατάσταση ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων
 • Διερεύνηση – επίλυση προβλημάτων λειτουργίας γραμμών παραγωγής σε συνεργασία με τεχνικούς/χειριστές

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο ΤΕΙ
 • Υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα
 • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες
 • Απαραίτητη η γνώση αυτοματισμού
 • Απαραίτητη η ανάγνωση ηλεκτρολογικού σχεδίου
 • Απαραίτητη 5ετής προϋπηρεσία σε βιομηχανία

Παροχές

 • Σύμβαση αορίστου χρόνου, μισθωτοί
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Φιλικό και σταθερό περιβάλλον εργασίας

Η εταιρεία προσφέρει πλήρη απασχόληση σε ένα περιβάλλον με πολλές δυνατότητες εξέλιξης.