Εργαστείτε μαζί μας

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας ώστε να γίνετε μέλος της οικογένειάς μας. Εδώ μπορείτε να ενημερώνεστε για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας.

Δήμος Αχαρνών

Πλήρης απασχόληση

Οδηγός Φορτηγού Οχήματος

Η Intertrade Hellas ABEE(SOFTEX) η μεγαλύτερη χαρτοβιομηχανία στην Ελλάδα αναζητά Οδηγό Φορτηγού Οχήματος πλήρους απασχόλησης για τη στελέχωση του τμήματος Logistics στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στην ευρύτερη περιοχή των Αχαρνών.

Βασικές αρμοδιότητες

 • Παραλαβή και έλεγχος των έμφορτων φορτηγών οχημάτων της εταιρίας από την έδρα της
 • Διανομή των εμπορευμάτων στις αποθήκες της εταιρίας, καθώς και σε πελάτες της εταιρίας
 • Τήρηση του δρομολογίου και του σχετικού χρονοδιαγράμματος
 • Επιστροφή μετά το τέλος των παραδόσεων στην έδρα της εταιρίας
 • Εφαρμογή και τήρηση κανόνων υγιεινής και ασφάλειας

Απαραίτητες γνώσεις / δεξιότητες

 • Κάτοχος διπλώματος Ε' κατηγορίας
 • Κάτοχος ψηφιακής κάρτας ταχογράφου
 • Απαραίτητη προϋπηρεσία: τουλάχιστον 2 χρόνια σε αντίστοιχη θέση
 • Επαγγελματισμός, υπευθυνότητα, συνέπεια και ακρίβεια

Παροχές

 • Μόνιμη εργασία με πλήρη ασφάλιση
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως των προσόντων

Θα εξεταστούν όλα τα βιογραφικά σημειώματα με απόλυτη εχεμύθεια και θα απαντηθούν οι υποψηφιότητες που πληρούν τα παραπάνω κριτήρια.

Η εταιρεία προσφέρει πλήρη απασχόληση σε ένα περιβάλλον με πολλές δυνατότητες εξέλιξης.

Πλήρης απασχόληση

 Εργάτες Παραγωγής

Η Intertrade Hellas ABEE(SOFTEX) η μεγαλύτερη χαρτοβιομηχανία στην Ελλάδα αναζητά  Εργάτες Παραγωγής πλήρους απασχόλησης για τη στελέχωση του τμήματος Παραγωγής στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στην ευρύτερη περιοχή των Αχαρνών.

Απαραίτητα Προσόντα

 • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες
 • Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση
 • Υπευθυνότητα, συνέπεια και αποτελεσματικότητα
 • Διάθεση για εργασία

Παροχές

 • Σύμβαση αορίστου χρόνου, μισθωτοί
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Φιλικό και σταθερό περιβάλλον εργασίας

Η εταιρεία προσφέρει πλήρη απασχόληση σε ένα περιβάλλον με πολλές δυνατότητες εξέλιξης.

Πλήρης απασχόληση

Χειριστή Ανυψωτικού και Βοηθό Χειριστή Ανυψωτικού

Η Intertrade Hellas ABEE(SOFTEX) η μεγαλύτερη χαρτοβιομηχανία στην Ελλάδα αναζητά Χειριστή Ανυψωτικού και Βοηθό Χειριστή Ανυψωτικού πλήρους απασχόλησης για τη στελέχωση του τμήματος Logistics στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στην ευρύτερη περιοχή των Αχαρνών.

Kαθήκοντα

 • Xειρισμός ανυψωτικού μηχανήματος (κλαρκ)
 • Εκτέλεση παραγγελιών - φορτώσεων βάσει πλάνου δρομολόγησης
 • Παραλαβή- φόρτωση και εκφόρτωση εμπορευμάτων
 • Τοποθέτηση εμπορευμάτων στον αντίστοιχο χώρο για αποθήκευση
 • Τήρηση κανόνων ασφαλείας

Απαραίτητα Προσόντα

 • Απόφοιτοi Λυκείου
 • Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε ανάλογες θέσεις

Παροχές

 • Σύμβαση αορίστου χρόνου, μισθωτοί
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Φιλικό και σταθερό περιβάλλον εργασίας

Η εταιρεία προσφέρει πλήρη απασχόληση σε ένα περιβάλλον με πολλές δυνατότητες εξέλιξης.

Πλήρης απασχόληση

Βοηθό αποθήκης

Η Intertrade Hellas ABEE(SOFTEX) η μεγαλύτερη χαρτοβιομηχανία στην Ελλάδα αναζητά Βοηθό αποθήκης πλήρους απασχόλησης στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στην Αττική.

Kαθήκοντα

 • Έλεγχος αποθεμάτων
 • Προετοιμασία παραγγελιών για αποστολή 
 • Παραλαβή εισερχομένων προϊόντων
 • Τακτοποίηση και  οργάνωση χώρων αποθήκης

Απαραίτητα Προσόντα

 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη εταιρεία του χώρου θα συνεκτιμηθεί
 • Γνώση χειρισμού περονοφόρου μηχανήματος (κλαρκ) θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Επαγγελματική συμπεριφορά, ομαδικότητα και συνέπεια
 • Ευγένεια, δυναμισμός και όρεξη για εργασία
 • Συνέπεια, ομαδικότητα, προσοχή στη λεπτομέρεια

Παροχές

 • Πλήρης απασχόληση 
 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών
 • Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον

Η εταιρεία προσφέρει πλήρη απασχόληση σε ένα περιβάλλον με πολλές δυνατότητες εξέλιξης.

Πλήρης απασχόληση

Χειριστές & Βοηθούς Μηχανών Παραγωγής

Η Intertrade Hellas ABEE(SOFTEX) η μεγαλύτερη χαρτοβιομηχανία στην Ελλάδα αναζητά Χειριστές & Βοηθούς Μηχανών Παραγωγής πλήρους απασχόλησης για τη στελέχωση του τμήματος Παραγωγής στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στην ευρύτερη περιοχή των Αχαρνών.

Kαθήκοντα

 • Χειρισμός μηχανημάτων παραγωγής
 • Αποκατάσταση μικρών βλαβών των μηχανών στη βάρδια
 • Έλεγχος ασφαλούς λειτουργείας ηλεκτρολογικών & μηχανολογικών συστημάτων
 • Εκτέλεση μηχανολογικών επισκευών και βελτιώσεων σε συνεργασία με το προσωπικό της συντήρησης
 • Αναφορά στον εργοδηγό της παραγωγής

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο Λυκείου, ΕΠΑΛ, ΙΕΚ ή ΤΕΙ επιθυμητό
 • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες
 • Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε ανάλογες θέσεις
 • Υπευθυνότητα, συνέπεια και αποτελεσματικότητα
 • Διάθεση για εργασία

Παροχές

 • Σύμβαση αορίστου χρόνου, μισθωτοί
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Φιλικό και σταθερό περιβάλλον εργασίας

Η εταιρεία προσφέρει πλήρη απασχόληση σε ένα περιβάλλον με πολλές δυνατότητες εξέλιξης.

Πλήρης απασχόληση

Επόπτες Βάρδιας

Η Intertrade Hellas ABEE(SOFTEX) η μεγαλύτερη χαρτοβιομηχανία στην Ελλάδα αναζητά  Επόπτες Βάρδιας πλήρους απασχόλησης για τη στελέχωση του τμήματος Παραγωγής στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στην ευρύτερη περιοχή των Αχαρνών.

Καθήκοντα θέσης

 • Έλεγχος λειτουργίας των μηχανών σχετικά με την τήρηση των δεικτών παραγωγικότητας και τήρησης των προδιαγραφών των προϊόντων και λοιπών στοιχείων στις Εντολές Παραγωγής.
 • Αναλυτική καταγραφή και περιγραφή βλαβών και λοιπών καθυστερήσεων ανά γραμμή παραγωγής καθώς και των ενεργειών του προσωπικού της βάρδιας: μηχανοδηγών, ηλεκτρολόγων στο Δελτίο Επόπτη Βάρδιας.
 • Κατάθεση προτάσεων βελτίωσης διαδικασιών.
 • Έλεγχος και επιβολή τήρησης κανόνων Υγιεινής και Ασφάλειας στο προσωπικό.
 • Ανάληψη αρμοδιοτήτων Υπαρχηγού Πυρασφάλειας.
 • Έλεγχος εφαρμογής του σχεδίου πυροπροστασίας στην βάρδια.
 • Εξασφάλιση τροφοδοσίας των γραμμών παραγωγής με τις απαιτούμενες για την τρέχουσα και επόμενη βάρδια ποσότητες Α' και Β' υλών.
 • Προώθηση αιτημάτων - παραπόνων προσωπικού.
 • Επίλυση θεμάτων των εργαζομένων προς εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας (αντικαταστάσεις προσωπικού κλπ).
 • Διαχείριση βοηθητικού προσωπικού: παλετοποιητές, χειριστές Ανυψωτικών Οχημάτων.
 • Διαχείριση διαθέσιμου χώρου αποθήκευσης Α'-Β' υλών και προϊόντων στην βάρδια.
 • Αναφέρεται στον Προϊστάμενο Παραγωγής.

Απαραίτητα Προσόντα

 • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες
 • Επιθυμητό πτυχίο ή γνώσεις μηχανολογίας, αυτοματισμού ή ηλεκτρολογίας (ΕΠΑΛ,ΙΕΚ,ΤΕΙ)
 • Επαρκής προηγούμενη εμπειρία σε βιομηχανικό περιβάλλον σε παρόμοια θέση
 • Υπευθυνότητα, συνέπεια και αποτελεσματικότητα
 • Διάθεση για εργασία

Παροχές

 • Σύμβαση αορίστου χρόνου, μισθωτοί
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Φιλικό και σταθερό περιβάλλον εργασίας

ΚΩΔ. ΕΠ-ΑΧ-22

Η εταιρεία προσφέρει πλήρη απασχόληση σε ένα περιβάλλον με πολλές δυνατότητες εξέλιξης.

Δήμος Τανάγρας - Οινόφυτα Βοιωτίας

Πλήρης απασχόληση

Βοηθός Λογιστή

Η Intertrade - Softex, η κορυφαία Βιομηχανία παραγωγής προϊόντων χάρτου οικιακής χρήσης στα Βαλκάνια, στα πλαίσια ανάπτυξης της εταιρίας, αναζητά Βοηθό Λογιστή για το νέο της υπερσύγχρονο εργοστάσιο παραγωγής χάρτου στα Οινόφυτα Βοιωτίας.

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο AEI ή ΤΕΙ Οικονομικής Κατεύθυνσης
 • Προϋπηρεσία 3-5 έτη σε ανάλογη θέση σε οργανωμένο λογιστήριο
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Proficiency
 • Καλή γνώση εφαρμογών MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook κτλ.)
 • Καλή γνώση λογιστικών προγραμμάτων ERP
 • Ικανότητα αποτελεσματικής επεξεργασίας αριθμητικών δεδομένων, μαθηματική σκέψη, ικανότητα οικονομικών αναλύσεων
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες
 • Ευχέρεια λόγου και επικοινωνίας, ομαδικότητα

Προσφέρονται

 •  Πλήρης απασχόληση σε ένα δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Μηνιαία παροχή προϊόντων της εταιρίας
 • Συνεχής Παροχή Εκπαίδευσης
 • Προοπτικές εξέλιξης και ανάπτυξης
 • Ανταγωνιστικός μισθός

Η εταιρεία προσφέρει πλήρη απασχόληση σε ένα περιβάλλον με πολλές δυνατότητες εξέλιξης.

Πλήρης απασχόληση

Χειριστής Ανυψωτικού και Βοηθός Χειριστή Ανυψωτικού

Η Intertrade Hellas ABEE(SOFTEX) η μεγαλύτερη χαρτοβιομηχανία στην Ελλάδα αναζητά Χειριστή Ανυψωτικού και Βοηθό Χειριστή Ανυψωτικού πλήρους απασχόλησης για τη στελέχωση του τμήματος  Logistics  στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στην ευρύτερη περιοχή των Οινοφύτων

Kαθήκοντα

 • Xειρισμός ανυψωτικού μηχανήματος (κλαρκ)
 • Εκτέλεση παραγγελιών - φορτώσεων βάσει πλάνου δρομολόγησης
 • Παραλαβή- φόρτωση και εκφόρτωση εμπορευμάτων
 • Τοποθέτηση εμπορευμάτων στον αντίστοιχο χώρο για αποθήκευση
 • Τήρηση κανόνων ασφαλείας

Απαραίτητα Προσόντα

 • Απόφοιτοι Λυκείου
 • Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε ανάλογες θέσεις τουλάχιστον 2 χρόνια

Παροχές

 • Σύμβαση αορίστου χρόνου, μισθωτοί
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Φιλικό και σταθερό περιβάλλον εργασίας

Η εταιρεία προσφέρει πλήρη απασχόληση σε ένα περιβάλλον με πολλές δυνατότητες εξέλιξης.

Full time

Manufacturing Operator

Are you looking for a permanent position in an exciting local manufacturing environment that is also part of a global business?

About the Role
We have a vacancy for a Manufacturing Operator working on a 24/7 shift pattern. Within the role you will be responsible for an area of the papermaking operation where you will form part of a team for the paper machine. The team work together to create mother reels accordingly to performance KPI's while always operating in a safe manner and ensuring quality of the highest standard.
We’re looking for people who embody our values, aren’t afraid to challenge, innovate, experiment, and move at a fast pace. We’re always looking for ways to improve our products and ourselves. If this is you, we’d love to talk.

What You Will Do
You will be responsible for operating the machinery in your assigned area where you will execute all operational tasks with excellence and adhere to all documented procedures, while being responsible for keeping your area clean & well organised. You will have accountability for quality checks in your responsible area and you will follow several internal processes to ensure all product test criteria is met. Within the role you will record any tasks completed in the daily management system and execute any schedule maintenance activities set out by your
team leader.

Who You Are
You will have previous experience in working in similar FMCG industry where you have been proactive in using H&S practices in your day-to-day work. You will enjoy problem solving and troubleshooting issues to find the root cause. Communicating effectively will be important to you and you will be someone who likes to ensure their work is accurate by paying attention to detail.
Skills 

We would love to hear from you if you have.

 • A basic manufacturing process knowledge of Tissue Paper 
 • A technical background either mechanical or electrical 
 • The ability to react quickly under pressure
 • A degree level qualification in Engineering (desirable) 
 • English knowledge  
 • PC literate 

What We Can Offer You
This opportunity is fantastic if you are looking to broaden your knowledge and skill base as well as be able to contribute your existing knowledge in a truly continuous improvement environment. With a competitive salary and benefits package
If you have the right skills, qualities and experience for this role and wish to be considered please apply online via the intranet.
At Intertrade Hellas, we believe every career is as unique as the individual and empower employees to reach their full potential in a winning culture motivated by a powerful purpose. 

Collaborative and caring Work Environment | Empowerment | Job Impact | Work with a Powerful Purpose | Individual Learning and Development | Health & Safety | Social Responsibility | Innovation 

Company info 

Intertrade Hellas is the leading tissue paper producer in Greece with a turnover of 120MM € with strong and ambitious investment plans for the next 2-3 years to grow from 65K tons to 135Ktons output which will rank the company as the biggest in the Balkans area and among the top producers in Europe. 

Πλήρης απασχόληση

Μηχανικοί παραγωγής βάρδιας

Η Intertrade Hellas ABEE(SOFTEX)H κορυφαία Βιομηχανία παραγωγής προϊόντων χάρτου οικιακής χρήσης στα Βαλκάνια, στα πλαίσια ανάπτυξης της εταιρίας, αναζητά Μηχανικούς παραγωγής βάρδιας για το νέο της υπερσύγχρονο εργοστάσιο παραγωγής χάρτου στα Οινόφυτα Βοιωτίας.

Αρμοδιότητες

 • Διασφάλιση της ασφαλούς και εύρυθμης λειτουργίας του Εργοστασίου.
 • Επίβλεψη και συντονισμός του προσωπικού καθώς και διεκπεραίωση όλων των διοικητικών εργασιών βάρδιας
 • Επίβλεψη, χειρισμός και συντονισμός των συστημάτων της παραγωγικής διαδικασίας μέσω υπολογιστικού συστήματος με αυτοματοποιημένες διαδικασίες ελέγχου. 
 • Επίβλεψη της ασφαλούς και εύρυθμης λειτουργίας των συστημάτων ατμοπαραγωγής,  συμπαραγωγής ενέργειας, συστημάτων ανάκτησης θερμότητας, Βιολογικού καθαρισμού, φίλτρων νερού.
 • Εντοπισμός τεχνικών δυσλειτουργιών, σφαλμάτων, ανάληψη δράσεων για την διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των συστημάτων της γραμμής παραγωγής.
 • Επιθεωρήσεις πεδίου και καταγραφή τεχνικών δεδομένων των εγκαταστάσεων. Επικοινωνία θεμάτων μη-διαθεσιμότητας των συστημάτων, δημιουργία αναφορών για κάθε τεχνικό πρόβλημα και/ή δυσλειτουργία.
 • Καταγραφή και επεξεργασία των δεικτών παραγωγής, ποιότητας και ανάλυση δεδομένων με την χρήση των ψηφιακών συστημάτων για συνεχή βελτιστοποίηση.
 • Τήρηση των κανόνων ασφαλείας και ορθών βιομηχανικών πρακτικών.

Προφίλ Υποψηφίου

 • Πτυχίο Μηχανολογίας ΤΕΙ.
 • Επαγγελματική εμπειρία σε βιομηχανικό περιβάλλον (θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα).
 • Δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενο πρόγραμμα 4 βαρδιών.
 • Πολύ καλή γνώση (γραπτή και προφορική) της αγγλικής γλώσσας.
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ.
 • Ικανότητα οργάνωσης, συντονισμού και διαχείρισης παράλληλων εργασιών.
 • Επιθυμητή η Εξοικείωση με πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας (πχ ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 κτλ).
 • Πνεύμα συνεργασίας & ομαδικότητας.
 • Δυνατότητα ανάληψης πρωτοβουλιών & επίλυσης προβλημάτων.
 • Δυνατότητα προσαρμογής και ανταπόκρισης σε νέα πρότυπα & διαδικασίες.
 • Διάθεση για συνεχή εκμάθηση και βελτίωση. 

Η εταιρεία προσφέρει

 • Θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης 
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Μεταφορά από/προς την εταιρεία
 • Μηνιαία παροχή προιόντων της εταιρίας 
 • Άριστο εργασιακό περιβάλλον σε ένα εργοστάσιο εξοπλισμένο με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα. 
 • Συνεχής Παροχή Εκπαίδευσης (θεωρητικής και πρακτικής). 
 • Προοπτικές εξέλιξης και ανάπτυξης. 

Η εταιρεία προσφέρει πλήρη απασχόληση σε ένα περιβάλλον με πολλές δυνατότητες εξέλιξης.

Πλήρης απασχόληση

Χειριστές & Βοηθούς Μηχανών Παραγωγής

Η Intertrade Hellas ABEE η μεγαλύτερη χαρτοβιομηχανία στην Ελλάδα αναζητά Χειριστές & Βοηθούς Μηχανών Παραγωγής πλήρους απασχόλησης για τη στελέχωση του τμήματος Παραγωγής στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στα Οινόφυτα.

Καθήκοντα θέσης :

 • Χειρισμός μηχανημάτων παραγωγής
 • Αποκατάσταση μικρών βλαβών των μηχανών στη βάρδια
 • Έλεγχος ασφαλούς λειτουργείας ηλεκτρολογικών & μηχανολογικών συστημάτων
 • Εκτέλεση μηχανολογικών επισκευών και βελτιώσεων σε συνεργασία με το προσωπικό της συντήρησης
 • Αναφορά στον εργοδηγό της παραγωγής

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο Λυκείου, ΕΠΑΛ, ΙΕΚ ή ΤΕΙ επιθυμητό
 • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες
 • Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε ανάλογες θέσεις
 • Υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα
 • Διάθεση για εργασία

Παροχές

 • Σύμβαση αορίστου χρόνου, μισθωτοί
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Φιλικό και σταθερό περιβάλλον εργασίας

Η εταιρεία προσφέρει πλήρη απασχόληση σε ένα περιβάλλον με πολλές δυνατότητες εξέλιξης.

Πλήρης απασχόληση

Εργάτες παραγωγής

Η Intertrade Hellas ABEE(SOFTEX)H κορυφαία Βιομηχανία παραγωγής προϊόντων χάρτου οικιακής χρήσης στα Βαλκάνια, στα πλαίσια ανάπτυξης της εταιρίας, αναζητά Εργάτες παραγωγής για το νέο της υπερσύγχρονο εργοστάσιο παραγωγής χάρτου στα Οινόφυτα Βοιωτίας.

Αρμοδιότητες

 • Βοηθός χειριστών μηχανημάτων
 • Εκτέλεση εργασιών πόστου
 • Συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη του παραγωγικού τμήματος για την διασφάλιση της ασφαλούς και ομαλής λειτουργίας της παραγωγής
 • Τήρηση των κανόνων ορθής παραγωγής και του ελέγχου της ποιότητας
 • Συμμετοχή στις εργασίες συντήρησης του υπάρχοντος εξοπλισμού της γραμμής παραγωγής
 • Καταγραφή και επεξεργασία των δεικτών παραγωγής, ποιότητας και ανάλυση δεδομένων με την χρήση των ψηφιακών συστημάτων για συνεχή βελτιστοποίηση
 • Τήρηση των κανόνων ασφαλείας και ορθών βιομηχανικών πρακτικών

Προφίλ Υποψηφίου

 • Απόφοιτος λυκείου (θα εκτιμηθεί αν ο εργαζόμενος είναι κάτοχος διπλώματος μηχανολογίας ΤΕΙ).
 • Επαγγελματική εμπειρία σε βιομηχανικό περιβάλλον (θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα)
 • Δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενο πρόγραμμα 4 βαρδιών
 • Επιθυμητή η γνώση (γραπτή και προφορική) της αγγλικής γλώσσας (θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα)
 • Εξοικείωση με τη χρήση Η/Υ
 • Πνεύμα συνεργασίας & ομαδικότητας
 • Δυνατότητα ανάληψης πρωτοβουλιών & επίλυσης προβλημάτων
 • Δυνατότητα προσαρμογής και ανταπόκρισης σε νέα πρότυπα & διαδικασίες
 • Διάθεση για συνεχή εκμάθηση και βελτίωση

Η εταιρεία προσφέρει

 • Θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Μεταφορά από/προς την εταιρεία
 • Μηνιαία παροχή προιόντων της εταιρίας
 • Άριστο εργασιακό περιβάλλον σε ένα εργοστάσιο εξοπλισμένο με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα.
 • Συνεχής Παροχή Εκπαίδευσης (θεωρητικής και πρακτικής).
 • Προοπτικές εξέλιξης και ανάπτυξης.

Η εταιρεία προσφέρει πλήρη απασχόληση σε ένα περιβάλλον με πολλές δυνατότητες εξέλιξης.

Πλήρης απασχόληση

Pickers ( Πικαδόροι)

Η Intertrade Hellas ABEE η μεγαλύτερη χαρτοβιομηχανία στην Ελλάδα αναζητά Pickers (πικαδόρους) πλήρους απασχόλησης για τη στελέχωση του τμήματος Logisticsστις εγκαταστάσεις της εταιρείας στα Οινόφυτα.

Καθήκοντα θέσης :

 • Εκτέλεση παραγγελιών - φορτώσεων βάσει πλάνου δρομολόγησης
 • Παραλαβή- φόρτωση και εκφόρτωση εμπορευμάτων
 • Τοποθέτηση εμπορευμάτων στον αντίστοιχο χώρο για αποθήκευση

Απαραίτητα Προσόντα

 • Απόφοιτος Λυκείου
 • Προϋπηρεσία σε μηχανογραφημένη αποθήκη (WMS)
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 έτη σε αντίστοιχη θέση

Παροχές

 • Σύμβαση αορίστου χρόνου, μισθωτοί
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Φιλικό και σταθερό περιβάλλον εργασίας

Η εταιρεία προσφέρει πλήρη απασχόληση σε ένα περιβάλλον με πολλές δυνατότητες εξέλιξης.

Πλήρης απασχόληση

Ηλεκτρολόγους Βάρδιας

Η Intertrade Hellas ABEE(SOFTEX) η μεγαλύτερη χαρτοβιομηχανία στην Ελλάδα αναζητά Ηλεκτρολόγους Βάρδιας πλήρους απασχόλησης για τη στελέχωση του τμήματος Συντήρησης στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στην ευρύτερη περιοχή των Οινοφύτων.

Καθήκοντα θέσης :

 • Παρακολούθηση ομαλής και ασφαλούς λειτουργίας ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
 • Προληπτικός έλεγχος και συντήρηση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
 • Επισκευή ή αντικατάσταση ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων
 • Διερεύνηση – επίλυση προβλημάτων λειτουργίας γραμμών παραγωγής σε συνεργασία με τεχνικούς/χειριστές

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο ΤΕΙ
 • Υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα
 • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες
 • Απαραίτητη η γνώση αυτοματισμού
 • Απαραίτητη η ανάγνωση ηλεκτρολογικού σχεδίου
 • Απαραίτητη 5ετής προϋπηρεσία σε βιομηχανία

Παροχές

 • Σύμβαση αορίστου χρόνου, μισθωτοί
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Φιλικό και σταθερό περιβάλλον εργασίας

Η εταιρεία προσφέρει πλήρη απασχόληση σε ένα περιβάλλον με πολλές δυνατότητες εξέλιξης.