Παραγωγική Διαδικασία & Πιστοποιήσεις

Η επένδυση σε νέες, πρωτοποριακές τεχνολογίες και το άριστα καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό αποτελούν τα εχέγγυα για τη διασφάλιση του ποιοτικού ελέγχου σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας.

Με υψηλό αίσθημα ευθύνης, το εξειδικευμένο προσωπικό της Intertrade μεριμνά για την απρόσκοπτη λειτουργία των 12 γραμμών παραγωγής και τη σωστή συντήρηση των μηχανών που διαθέτουν τα 4 εργοστάσια της Eταιρείας.

ISO 9001:2015

ISO-min

Το 2006 η Intertrade πιστοποιήθηκε με ISO 9001:2015, βελτιώνοντας ακόμα περισσότερο την ποιότητα των προϊόντων της. Το εργαστήριο ελέγχου ποιότητας, εξοπλισμένο με τελευταίας τεχνολογίας πιστοποιημένα μηχανήματα, διενεργεί καθημερινά ελέγχους στις πρώτες ύλες που παραδίδονται  στις αποθήκες της Eταιρείας, καθώς και στα τελικά προϊόντα των εργοστασίων της.
Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται από τους υπεύθυνους για τον ποιοτικό έλεγχο, σε συνεργασία με το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό της Intertrade, πάντοτε σύμφωνα με τις προδιαγραφές της εταιρείας και των πελατών της.
Η Eταιρεία διαθέτει σύστημα ιχνηλασιμότητας των προϊόντων της, ώστε να μπορεί να ανιχνεύει για κάθε προϊόν την προέλευση των πρώτων υλών του, τη γραμμή και τον χρόνο παραγωγής του.