Με ενίσχυση των βασικών του μεγεθών έκλεισε το 2017 για τον Όμιλο Intertrade Hellas, ο οποίος περιλαμβάνει τη μητρική Intertrade ABEE και την 100% θυγατρική της, Softex IKE (η οποία ιδρύθηκε στις 21/9/2016 και συνεπώς η προηγούμενη χρήση αφορά στην περίοδο από 21/9/2016 μέχρι 31/12/2016).

Αύξηση Οικονομικών Μεγεθών

Σύμφωνα με τις ενοποιημένες καταστάσεις, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 67,87 εκατ. ευρώ από 64,23 εκατ. ευρώ το 2016.

Τα κέρδη προ φόρων σημείωσαν, επίσης,αύξηση και έκλεισαν στα 2,1 εκατ.ευρώ από 1,84 εκατ. ευρώ το 2016,ενώ τα καθαρά κέρδη έφτασαν τα 1,45 εκατ. ευρώ από 1,3 εκατ. ευρώτο 2016.

Σημειώνεται ότι τον Νοέμβριο του 2017, ξέσπασε πυρκαγιά σε αποθήκη της Intertrade, γεγονός που οδήγησε σε μια ευκαιριακή αύξηση των υποχρεώσεων, δεδομένου ότι η αποκατάσταση της ζημιάς ολοκληρώθηκε στις αρχές του επόμενου έτους.

Όπως επισημαίνεται από τη διοίκηση της εταιρείας, «ο όμιλος είναι σε θέση να αποπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις χωρίς καθυστέρηση, καθώς το 2018, σύμφωνα με τη μέχρι σήμερα πορεία των εργασιών του καθώς και βάσει των προβλέψεων της διοίκησης, αναμένεται να αυξηθούν σημαντικά ο κύκλος εργασιών και η κερδοφορία του και να βελτιωθεί η ρευστότητά του ως αποτέλεσμα της απόδοσης των επενδύσεων αυτών»